Niekomercyjne badanie kliniczne skierowane do pacjentek z rozpoznaną niepłodnością idiopatyczną

Badanie kliniczne METIN ma na celu ocenę wpływu interwencji leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną niepłodnością idiopatyczną. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność to niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego (2-3 razy w tygodniu) utrzymywanego powyżej 12 miesięcy, bez stosowania metod antykoncepcji. Niestety u części par chcących uzyskać ciążę zdarza się tak, że podczas diagnostyki przyczyna niepłodności jest nieuchwytna. Mamy wtedy do czynienia z niepłodnością idiopatyczną. Niepowodzenie w rozpoznaniu czynników uniemożliwiających poczęcie dziecka, przekłada się na brak leczenia farmakologicznego.

Funkcja endometrium

Dane literaturowe wskazują, że to właśnie nieprawidłowa funkcja endometrium, skutkująca jego obniżoną receptywnością, znacząco przyczynia się do niepowodzenia w uzyskaniu ciąży. Badania przedkliniczne sugerują, że metformina może mieć znaczenie terapeutyczne w przypadku niepłodności idiopatycznej. Ponadto, w badaniach klinicznych wykazano istotną statystycznie poprawę receptywności endometrium po terapii metforminą u pacjentek z zespołem policystycznych jajników.

Pełna nazwa badania klinicznego

„Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością”.

Ośrodki badawcze prowadzące badanie

Kryteria kwalifikacji


Warto wiedzieć, że:


Korzyści dla Pacjentki

Pacjentki zmagające się z niepłodnością idiopatyczną zostają objęte opieką i będą szczegółowo monitorowane w trakcie badania. Dzięki badaniu pacjentki uzyskają specjalistyczną pomoc od rozpoznania, poprzez procedurę terapeutyczną, aż do uzyskania ciąży.

Gdzie można się zgłaszać?

Kobiety zainteresowane uczestnictwem w badaniu klinicznym zachęcamy do kontaktu z:


Niekomercyjne badanie kliniczne realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badan Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/03/00006

Formularz zgłoszeniowy do badania klinicznego

Dziękujemy za zgłoszenie, wkrótce koordynatorka badania klinicznego skontaktuje się z Tobą!

Niestety, ale nie udało się wysłać zgłoszenia.

* Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Informacją o ochronie danych osobowych zamieszczoną na klinikabocian.pl/rodo i wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych z prowadzeniem procesu leczenia na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.