prof. dr hab. n. med.

Włodzimierz Baranowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Zajmuje stanowisko kierownika oddziału Ginekologii Operacyjnej I Katedry Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz konsultanta Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Autor ponad 200 prac naukowych i doniesień zjazdowych. Został czterokrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność naukową. Był wieloletnim przewodniczącym Sekcji Nauk Podstawowych oraz Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma dla ginekologów-położników „Ginekologia po Dyplomie”, także należy do komitetu redakcyjnego wielu wydawnictw dedykowanych medycynie. W pracy zawodowej dużą uwagę poświęca onkologii ginekologicznej, endoskopii ginekologicznej, uroginekologii, a także endokrynologii ginekologicznej, zaburzeń płodności.

Włodzimierz Baranowski
prof. dr hab. n. med.

Włodzimierz Baranowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Zajmuje stanowisko kierownika oddziału Ginekologii Operacyjnej I Katedry Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz konsultanta Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Więcej o lekarzu:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Zajmuje stanowisko kierownika oddziału Ginekologii Operacyjnej I Katedry Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz konsultanta Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Autor ponad 200 prac naukowych i doniesień zjazdowych. Został czterokrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność naukową. Był wieloletnim przewodniczącym Sekcji Nauk Podstawowych oraz Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma dla ginekologów-położników „Ginekologia po Dyplomie”, także należy do komitetu redakcyjnego wielu wydawnictw dedykowanych medycynie. W pracy zawodowej dużą uwagę poświęca onkologii ginekologicznej, endoskopii ginekologicznej, uroginekologii, a także endokrynologii ginekologicznej, zaburzeń płodności.

Stypendysta:

Rząd Republiki Francuskiej, Ministerstwo Nauki i Technologii Republiki Francuskiej

Association pour Recherche sur le Cancer (ARC)

Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

Języki:

Angielski

Wykształcenie i staże:

  • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie
  • II Klinika Ginekologii Operacyjnej,
  • Klinice Ginekologii AM w Lublinie,
  • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie
  • Oddział Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
  • Oddział Ginekologii Operacyjnej I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.