Czy czujesz, że ból związany z endometriozą nie pozwala Ci (lub komuś, kogo znasz) cieszyć się życiem?

Informacje o badaniu ELENA

Badanie ocenia potencjalny nowy lek („lek eksperymentalny”) dla kobiet z bólem związanym z endometriozą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Naukowcy chcą się dowiedzieć, czy eksperymentalny lek może pomóc złagodzić nasilenie bólu związanego z tą chorobą. Badanie ELENA pozwoli także ustalić, jak bezpieczne jest stosowanie eksperymentalnego leku i czy może on wywoływać jakiekolwiek działania niepożądane. Planowane jest włączenie zróżnicowanej grupy uczestniczek, ponieważ endometrioza i leki mogą w różny sposób wpływać na kobiety o różnych typach budowy ciała.

Kto może wziąć udział?

Do udziału mogą kwalifikować się kobiety:


Udział w badaniu jest dobrowolny.

Jaki będzie przebieg badania?

Udział w badaniu potrwa do 28 tygodni (około 6,5 miesiąca) i obejmie do 8 wizyt w ośrodku badawczym. Pacjentka zostanie losowo przydzielona do otrzymywania leku eksperymentalnego lub placebo (łącznie nazywanych „lekiem stosowanym w badaniu”). Placebo wygląda tak jak lek eksperymentalny, ale nie zawiera substancji czynnej. Prawdopodobieństwo otrzymywania leku eksperymentalnego jest wyższe.

Kontakt

Kobiety zainteresowane uczestnictwem w badaniu klinicznym zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Kliniką Bocian w Katowicach +48 32 701 04 60, Białymstoku: +48 85 744 77 00 i w Szczecinie: +48 91 443 99 33.

eBadanie składa się z 3 części:

Formularz zgłoszeniowy do badania klinicznego

Dziękujemy za zgłoszenie, wkrótce koordynatorka badania klinicznego skontaktuje się z Tobą!

Niestety, ale nie udało się wysłać zgłoszenia.

* Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Informacją o ochronie danych osobowych zamieszczoną na klinikabocian.pl/rodo i wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych z prowadzeniem procesu leczenia na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.